Tvrz v Lipovci

Graficke pismenko Ves Lipovec byla založena patrně koncem 13. století kolonisty, které přivedl rod z Čeblovic, sídlící na tvrzi v Jedovnici a později na vybudovaném hradě Holštejně. Lipovec byl trvalou součástí panství. Z počátku 15. století máme zmínku o tvrzi, kterou obdržel Vok IV., syn Voka III. z Holštejna, spolu s malou částí panství. Po tvrzi se i začal titulovat, jak je patrné i z jedné soudní listiny. Panství si však neužil, protože již r. 1407 získal hrad Cimburk se zázemím. Podoba, místo a stáří tvrze není známé. Tvrz neuvádí ani kastelologická literatura.

Text: historie
19.11. 2007 - Ivo Rozehnal - z knihy Páni z Holštejna - D.Papajík - 2007

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182