Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/hrady/https/index_hlavni_template.php on line 203

Historie sídla

Graficke pismenko Nejstarší feudální sídlo ve Vlachově Březí vzniklo zřejmě již ve 13. století, neboť roku 1274 jsou jako majitelé zdejšího samostatného zboží doloženi bratři Michal, Vchyna a Vernéř z Březí jako svědkové Vítka z Krumlova; stávalo zřejmě v místech dnešního zámku a pravděpodobně bylo jen dřevěné.

 
Graficke pismenko Roku 1359 se připomínají Jan, Konrád a Ješek z Březí při osazení kněze Oldřicha k březskému a husineckému kostelu; poslední z tohoto vladyckého rodu Přech z Březí je pak zmiňován v souvislosti s prodejem dvora v Kladrubcích roku 1362. Někdy krátce po tomto roce se Březí stalo majetkem Malovců z Malovic, z nichž bratři Petr a Bohuslav používají predikát „z Březí“ poprvé roku 1383.
 
Graficke pismenko Roku 1415 je doložen Vlach z Březí, který přidal svou pečeť ke stížnému listu české šlechty proti upálení Mistra Jana Husa a lze předpokládat, že tehdy již v místech dnešního zámku existovala pevná kamenná středověká tvrz.
 
Graficke pismenko Bouřlivým obdobím v dějinách Březí se stala 2. polovina 15. století, kdy na tvrzi sídlil Oldřich Vlach z Malovic, který jako horlivý přívrženec krále Jiřího z Poděbrad bojoval v letech 1468-71 často s královými odpůrci z řad okolní šlechty i měšťanstva. Hned v roce 1468, přesněji 16. října, byla také březská tvrz vypálena spolu Vimperkem při vpádu několikatisícového německého vojska, ale již o dva týdny později byla znovu opravena a její opevnění zesíleno „plotem“ (palisádou). Podruhé byla tvrz dobyta Janem z Rožmberka v červenci roku 1469 a znovu se zde bojovalo i roku 1471.
 
Graficke pismenko Po vzrušených válečných letech došlo ale v první polovině 16. století za Malovců také k hospodářskému rozkvětu Březí a jeho povýšení Ferdinandem I. (roku 1538) na městečko s právem tří trhů a vlastní pečeti.
 
Graficke pismenko Roku 1569 prodali Jan Vchynský z Vchynic a na Nalžovech s manželkou Kateřinou z Malovic celé zboží Černínům z Chudenic, za nichž bylo několikrát upravované gotické sídlo rozšířeno na renesanční zámek, zdobený psaníčkovým sgrafitem.
 
Graficke pismenko V roce 1620 byl ovšem zámek i s dvorem vypálen a Černínové se rozhodli přistoupit k prodeji celého statku. Z této doby se dochovala zmínka o zboží tvořeném „pohořelou tvrzí, při ní dvůr poplužní s dědinami ornými i neornými, k témuž dvoru náležejícími, se stavením nádvorním, s ratejnou, maštalemi, chlívy kravskými, stodolami, hvozdem, spilkou, pivovarem, pánví měděnou pivovarskou, nádobím pivovarským, tolikéž městečko Březí" a několika dalšími vesnicemi, které za 39000 kop grošů míšeňských odkoupil Jindřich Žákavec ze Žákavy na Hradišti. Po Žákavcích sídlili na Březí Caretto-Millessimové a po roce 1676 svobodný pán Wunschvitz, který panství o čtyři roky později prodal hraběti Gundakarovi z Ditrichštejna. Za Dichtrichštejnů došlo na samém konci 17. století k rozsáhlé raně barokní přestavbě původního zámku, který ale zároveň přestal sloužit jako panské sídlo a byly zde zřízeny pouze byty panských úředníků.
 
Graficke pismenko Roku 1858 rozdělil poslední Ditrichštejn po meči Josef celý majetek mezi své dcery a Vlachovo Březí přešlo sňatkem nejstarší dcery Terezie na Jana Fridricha z Herbersteinu; jejich potomci poté vlastnili statek až do znárodnění roku 1948.
 
Graficke pismenko V druhé polovině 20. století byla budova bývalého zámku v užívání Státního statku Šumava a její špatný stav vedl k celkové opravě (roku 1965), při které zřejmě bohužel zanikly i poslední zbytky renesanční sgrafitové výzdoby fasád. Po ukončení činnosti státního statku byl objekt zámku s přilehlými budovami roku 1997 předán do majetku obce, která již zahájila první kroky vedoucí k uchování historické hodnoty objektu a jeho odpovídajícímu využití v budoucnu.

Text: historie
6.10. 2006 - F. Kašička: Feudální sídlo ve Vlachově Březí a jeho stavební proměny (Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2004, Plzeň 2005)


OOO