Zaniklé panské sídlo (románská kurie) v sousedství kostela sv. Voršily, nahrazené zřejmě ve 14. st. mladší, dnes rovněž nedochovanou gotickou tvrzí. Jediným dokladem jeho existence je zazděný portálek na tribunu v západním průčelí kostela.
Hlavní obrázek místa
Prostor západně od kostela sv. Voršily, kde zřejmě stávalo první újezdecké panské sídlo
© Filip Matoušek 08/2006
Graficke pismenko A. Sedláček uvádí, že tvrz v Újezdci vznikla ve 14. století a ves samotná byla v té době rozdělena mezi několik majitelů. Roku 1362 se jako majitel tvrze připomíná Jan z Újezdce, o několik let později patřila bratrům Buzkovi, Přibyslavovi a Hukovi z Křikavy, kteří zastávali i podací právo ke zdejšímu kostelu sv. Voršily. Od roku 1401 patřila tvrz i nárok na podací právo Oldřichu Slepcovi z Miličína; jeho syn Jan Mládenec někdy po roce 1419 ale zdejší majetek prodal a usadil se v Kocelovicích. Roku 1430 se po Újezdci píše Dobeš z Míšovic.
Roku 1542 patřila celá ves i s tvrzí, sladovnou a pivovarem ke hvožďanskému zboží a nedlouho poté byla zřejmě tvrz v Újezdci definitivně opuštěna a postupně zanikla.
© F. Kašička a B. Nechvátal (in Tvrze a hrádky na Strakonicku, MSP Strakonice 1986), 13.9. 2006

  historie

  V Újezdci u Bělčic existovala v blízkosti románsko-gotického kostelíka sv. Voršily pravděpodobně dvě panská sídla. Starší feudální sídlo – románská kurie - stávalo těsně v blízkosti (západně) od kostela sv. Voršily a jeho existenci dokládá dochovaný (dnes zazděný) portálek na panskou tribunu v patře západního průčelí kostelíka. Bližší informace o podobě či historii kurie však nejsou i přes geofyzikální měření a archeologickou sondáž B.

  © F. Kašička a B. Nechvátal (in Tvrze a hrádky na Strakonicku, MSP Strakonice 1986), 13.9. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Újezdec
  Načítám seznam míst