tvrz Višněvice

západní tvrz
Terénní zbytky západní višněvické tvrze, založené asi ve 13. st. a r. 1379 uváděné jako příslušenství Choustníka, r. 1597 se uvádí již jen les. Nevýrazné tvrziště o rozměrech asi 19x18 m s dosud 4–8 m širokými ale mělkými příkopy.
Hlavní obrázek místa
Jižní část jádra tvrziště, vpravo zbytek okružního příkopu
© Filip Matoušek 08/2006
Graficke pismenko Zaniklé tvrze a ves Višněvice leží v lesích u hájovny a tábora Eustach (asi 2,2 km severozápadně od Těmic), několik desítek metrů severně od rozcestí, na němž žlutá turistická značka od Chválkova uhýbá k jihu směrem na Staré Hutě. Nejlepší je pokračovat od tohoto rozcestí lesní cestu k severu, dolů lesem z mírného kopce, až dojdete k prameni krytému dřevěnou budkou, stojícímu vlevo při cestě.
Přímo proti prameni hned na druhé straně cesty leží větší, západní tvrziště. Není v terénu příliš výrazné a lze jej zejména v létě snadno minout.
Filip Matoušek, 12.9. 2006

  historie

  Historie
  Historické prameny jsou na informace o Višněvicích dosti skoupé. Roku 1379 se uvádějí v popisu majetku příslušnému k hradu Choustníku, další zmínky však chybějí a roku 1597 se objevuje jen zmínka o lesu zvaném Višněvice, zatímco ves spolu s tvrzemi neznámo kdy zanikla. Díky archeologickému materiálu nalezeném při zkoumání lokality je osídlení obou tvrzí a vsi doloženo do 13. – 14. století. Lze soudit, že ves spolu s oběma tvrzemi zanikla

  © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 13.9. 2006
  Popis
  Větší západní tvrziště v bývalých Višněvicích s jádrem o rozměrech asi 19 x 18 metrů leží v těsné blízkosti lesní cesty, nedaleko okraje dětského letního tábora. Není díky lesnímu porostu příliš výrazné; pozůstatky původních příkopů jsou sice dosud 4 – 8 metrů široké, ale poměrně mělké a v létě navíc značně zarostlé. Proto lze tvrziště snadno minout bez povšimnutí.
  © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 13.9. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Vysočina
   Pelhřimov  (PE)