Graficke pismenko Ačkoliv bylo město Karviná poměrně dost postiženo dobou socialistického budování a likvidování historických památek, historický střed dnešní Karviné (respektive města Fryštátu) si dodnes zachoval mnoho ze své původní podoby včetně několika výrazných památek.

 
Graficke pismenko Nejvýraznější čistě městskou architektonickou památkou je renesanční radnice s věží v jihovýchodním nároží Masarykova náměstí. Radice dodnes slouží městu, tentokrát jako sídlo magistrátu, galerie a informační cetrum.

Text: turistické
20.9. 2007 - Jan P. Štěpánek