Graficke pismenko Všeradice jsou poprvé zmiňovány roku 1271, kdy část vsi daroval Oldřich Zajíc z Valdeka klášteru svaté Dobrotivé. Roku 1324 je připomínán vladycký statek s vladykou Bohuslavem ze Všeradic. Od poloviny 14. století vlastnili Všeradice pánové ze Svinař, kteří je připojili k lochovickému panství. Roku 1470 patří tvrz i ves pánům z Donína, majitelům Okoře. Roku 1574 získal Všeradice Walter z Waltersbergu, majitel panství Lochovice. Roku 1615 je koupili Vratislavové z Mitrovic, kteří nechali rozsáhlou „kamennou, šindelem krytou“ tvrz přestavět na jednoduchý jednopatrový zámek. Roku 1840 získal osovské panství včetně Všeradic rod Schwarzenbergů a vlastnil je až do roku 1924. Plány z roku 1840 ukazují velkorysou podobu areálu zámku včetně zámeckého parku. Čtvercové nádvoří dvora bylo na západě ohraničeno jednoposchoďovou obytnou budovou zámku. Na jižní straně byly stodoly, na východě stáje, na severu špýchary, seníky, dřevníky a lednice na chlazení mléka. Uprostřed dvora byla kašna, napájená vodou z potoka Velice. Roku 1930 koupil zámek ing. Herman a zásadně jej přestavěl. Tato moderní úprava téměř dokonale setřela původní barokní ráz. Po válce jej vlastnil a užíval státní statek Lochovice. Dnes slouží jako hospodářský dvůr a je opět v soukromých rukou.

Text: historie
31.10. 2008 - Milan Caha (Zdroj: internetové stránky obce www.vseradice.cz)