Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

kaple sv. Jana Křtitele

Panské Nové Dvory

O založení kaple sv. Jana Křtitele

Graficke pismenko Panské Nové Dvory byly založeny za účelem jakéhosi hospodářského zázemí frýdeckého panstva, kterému už přestaly postačovat tzv. staré dvory přímo při městě. Nové Dvory, kterým se začalo říkat i Panské, byly obydleny drobnými rolníky a zemědělci, kteří zde pracovali pro šlechtu z frýdeckého zámku. Pro velmi příhodnou polohu byly v těchto místech zakládány i panské rybníky. Stalo se však, že nastaly špatné roky, úroda žádná, a tak se lidé dali na pytláctví a panské rybníky k tomu jen vybízely. Bohužel, šlechta měla i své věrné služebníky – porybné. A právě podle pověsti se jednou stalo, že panský porybný zde nachytal dva pytláky. Bez milosti je předal na zámek, kde byli oba nešťastníci odsouzeni k trestu smrti. Jako místo popravy byly vybrány lípy, které rostly právě u nešťastného rybníka. Na těchto překrásných stromech byli pytláci oběšeni.

 
Graficke pismenko Jako památku na tuto událost nechali lidé ze svých peněz postavit drobnou zděnou kapličku, která je mementem na tuto velkou křivdu a nespravedlnost.

Text: pověsti
1.9. 2006 - Jan P. Štěpánek dle vyprávění rodáků