tvrz Šumburk

Schönburg, Šumná

Graficke pismenko Původní osada Schönburg, rozkládající se asi 1500 m západně od Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 424 m. Osadu tvořil panský poplužní dvůr, hájovna, kaple, obytné domy, lesní a zemědělské pozemky, zahrady a sady. K osadě patřilo též území klášterecké hory se zříceninou hradu Šumburk (Schönburg). Původ osady se váže k vzniku poplužního dvora, poprvé zmíněného roku 1512 jako hospodářské součásti hradu, dále pak k založení tvrze jako nového panského sídla namísto již nevyhovujícího hradního obydlí v roce 1560. V roce 1863 měla osada 16 domů s 34 obyvateli a poštovní úřad. Koncem 19. století dal držitel panství kníže Thun-Hohenstein vybudovat pro osadu vlastní vodovod s jímacím vodárenským zařízením nad Kláštereckou Jesení v celkové délce 2,5 km. Postupem doby se počet obyvatel snižoval až odchodem posledních v polovině 80. let 20. století osada zanikla. Stavby byly v důsledku špatné státní péče a nešetrného hospodaření poškozeny, část dokonce zbořena. Památkově cenný dvůr utrpěl rozsáhlé vážné škody opakovanými nájezdy zlodějů a vandalů v posledních letech. Dnes tomuto regionálně významnému památkovému komplexu hrozí úplný zánik.

Text: historie
31.8. 2006 - Jan Mrzílek - Nadace Renesance 21