Terénní relikty hradu z poč. 14. stol., zanikl během 15. století. Dochován vejčitý pahorek jádra s čelním příkopem a valem.
Hlavní obrázek místa
Skalka u Chebu - příkop
pohled do hradního příkopu
© Jan Kořán 08/2006
Graficke pismenko Hrádek Skalka u Chebu dnes nalezneme přímo na břehu přehradní nádrže Skalka, dříve se však musel tyčit poměrně vysoko nad řekou.
Pokud přijdeme do Skalky od severu, před statkem (u něhož si neopomeneme prohlédnout pozoruhodně velký smírčí kříž) odbočíme doprava a kolem hospody dojdeme až na konec cesty, kde se mění v trosky několik chatek, snad bývalé ubytovací centrum či pionýrský tábor. Za nimi je již zalesněná ostrožna, kterou rozděluje hluboký příkop, za kterým stával hrad Skalka.
Jan Kořán, 29.8. 2006

  historie

  Skalka
  Hrad byl jedním ze tří feudálních sídel ve Skalce, mezi nimiž však prameny nerozlišují. Se jménem Skalky se setkáváme poprvé koncem 13. století, kdy náležela Jindřichovi Paulsdorferovi, od 30. let 14. věku pak přešla do rukou chebských měšťanských rodin. Majitelé se zde střídali až do doby kolem roku 1400, kdy Skalka přešla do držby Frankengrünerů, v níž setrvala až do roku 1540, kdy je zde při prodeji městu Chebu uváděna tvrz. Hrad zanikl

  Durdík, Tomáš: Il. encyklopedie českých hradů, Libri Praha 2000, 29.8. 2006

  Časová osa

  koncem 13. století
  Hrad se jménem Skalky náležel Jindřichovi Paulsdorferovi.
  v první třetině 14. století
  Skalka přešla do rukou chebských měšťanských rodin.
  1400
  Kolem této doby přesla Skalka do držby Frankengrünerů.
  1451
  Dle zprávy chebského kronikáře Schönstettera hrad zanikl dobytím chebskými měšťany.
  1540
  Při prodeji městu Chebu uváděna tvrz.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Cheb  (CH)
  Cheb