Jakubčovické šance

Laudonovy šance, Jakubčovice u Hradce nad Moravicí

Šance "Pod Příletem" jsou nejzachovalejší a nejpřístupnější ze soustavy opevnění v Jakubčovicích.

 
Graficke pismenko Nacházejí se na severním okraji obce, značka k nim a k rozhledně odbočuje ze silnice na Opavu u hasičské zbrojnice.Neoficiální cesta vede přes soukromý pozemek za posledním domem obce. Dochovaná pevnůstka má lichoběžníkový, téměř kosočtvercový tvar, mírně protažený v
 
Graficke pismenko ose V-Z. Je umístěna ve svahu tak, že západní konec je o výrazný kus níže než východní. V S,V a jižním cípu jsou plošiny pro děla i s náznaky nájezdů pro jejich umístění.Celé těleso je tvořeno kamenným náspem, na JZ,J,a SZ s příkopem a předsunutým valem. Těleso náspu je přerušeno na JV straně zřejmě původním vchodem, čemuž nasvědčuje náznak valu ve tvaru L bránící přímému vstupu do pevnůstky.
 
Graficke pismenko Přímo v jižním rohu je val i příkop přerušen širokým, pravděpodobně moderním vstupem.
 
Graficke pismenko Příkop a vnější val jsou zarostlé vegetací, vnitřní prostor je však uržován.

Text: turistické
24.8. 2006 -

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182