Jakubčovické šance

Laudonovy šance, Jakubčovice u Hradce nad Moravicí

Opevnění na Opavsku pocházející z 2. poloviny 18. stol.

Graficke pismenko Obecně panuje mínění, že Šance u Jakubčovic patří do obranné linie budované rakouskou armádou v 80. letech 18. stol., a chránící nejkratší spojení Opavska s vnitrozemím Moravy. Tehdejší hlavní silnice snad vedla přes Bohučovice a Jakubčovice na Bílovec, případně Fulnek a odtud do údolí Odry směrem na Nový Jičín. (stejná trasa zřejmě sloužila k překvapivému útoku vojsk Jana Jiřího Krnovského na Fulnek a Nový i Starý Jičín již v době třicetileté války).

 
Graficke pismenko Do soustavy opevnění můžeme započítat šance u Benkovic, na Hanuši, využit měl být jistě areál dnešního zámku v Hradci. Další opevnění se nachází na Kalvárii (i to je na mapě II. voj. mapování, stejně jako jakubčovické) a nejmohutnější soustava je u Jakubčovic. Starší turistické průvodce tvrdí, že linie pokračovala až k Pusté Polomi, ale žádné zmínky jsem nikde jinde nenašel. Místní tradice v Raduni spojuje s tímto úsekem i malou kruhovou pevnůstku o průměru několika metrů v zámeckém parku.

Text: historie
24.8. 2006 -