tvrz Prostějov

starší tvrz

Prostějov 1

Graficke pismenko V Prostějově kdysi stávaly pravděpodobně dvě tvrze. Starší z nich zaujímala zřejmě lokalitu u dnešního kostela sv. Petra a Pavla. Město Prostějov, jak se historici domnívají, založil rytíř Prostěj, či jeho blízký příbuzný. Osadu však pravděpodobně založil na již stojící či dřívější lokalitě. Se jménem Prostěje se setkáváme již r.1110 . Zmiňuje se o něm Kosmas ve vyprávění o sporu knížat Vladislava a Oty. Zajímavou zprávou je zmínka olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r.1131 v listině výčtu majetku proboštství sv.Václava v Olomouci. V listině je zmínka se jménem „Prosteiouicih tota“. Jde pravděpodobně o první písemný záznam o Prostějovu. Že zdejší osadu chránilo opevněné místo, potvrzuje i několikadenní pobyt krále Přemysla Otakara I. v r.1213, kdy zde vydal s markrabětem Jindřichem Vladislavem listiny určené johanitům. Pobyt značí, že tu musela být dobře opevněná tvrz , nebo dokonce hrad při zdejší trhové vsi. Zcela jistě nešlo o nějakou zaostalou vesnici. Je nemyslitelné, aby v nějakém málo chráněném sídle, nedaleko tehdy významné Olomouce, pobyl králův dvůr takový čas. Překvapivý je totiž i počet svědků události. U markraběte 36 a krále 37 svědků z řad nejvyšší šlechty a světské moci. V té době zde již byl určitě i kostel, jak je patrné z listiny z r.1255. Odborníci se domnívají, že šlo o stavbu v místech dnešního kostela sv.Pera a Pavla. Okolí bylo propletené vodními toky, rybníky a bažinami, zvlášť severně a východně. Kolem kostela totiž vede tzv. Mlýnský náhon, což je vlastně jedno rameno říčky Hloučely. Dnes se ztrácí u městského rybníka a dál vede schováno ve stokách města. Stavby byly asi dřevěné, jak bývalo do 12. století zvykem. Přesné místo tvrze nebylo dosud bohužel archeologicky potvrzeno.

 
Graficke pismenko První písemně doloženou existenci tvrze známe ze 14. stol., kdy při koupi městečka Prostějova rodem ze Šelmberka je uvedena v lokalitě zvané Kopec a Haltýř. Zajímavostí jistě je i to, že místu u kostela sv. Petra a Pavla se dodnes říká Na kopci, i když zde vlastně žádný velký kopec neexistuje. Pravděpodobně to byla vyvýšenina v blátivém okolí, která dala název místu. Tehdy měl Prostějov dvě části – Starou a Novou obec. V Nové obci stávala prokazatelně druhá tvrz.

Text: historie
22.8. 2006 - IvoR 08/2006 - podle knihy Prostějov a okolí –Dr.Mathon 2001 (1924),Prostějov (1989)


OOO