Pamětní deska

Graficke pismenko Pomník byl postaven v roce 1938 místním německým spolkem po písničkářově smrti.

 
Graficke pismenko Na desce je nápis:"Fest stieh zen Volk,der Haamit trei! Anton Günther,1867-1937. Hier oben sang er mit uns seine Lieder." V českém překladu:"Pevně stojí národ věrný domovu! Anton Günther,1886-1937. Zde nahoře s námi pěl své písně." První věta textu je psána krušnohorským nářečím a pochází z Güntherovy písně "Vergaß dei Haamit net," neboli "Nezapomeň na svůj domov."

Text: historie
17.8. 2006 - Vladimír Studecký


OOO