Kostel sv. Ottona

Graficke pismenko Historie kostela sv. Oty je pevně spojena s historií města Deštná. První zmínka o Deštné pochází z roku 1294, kdy je uváděna již jako villa forensis – místo trhové.

 
Graficke pismenko Kolem poloviny 13. století vzniká pozdně románská stavba kostela na popud kolonistů z oblasti Bamberka, kde je pochován kanonizovaný biskup Otton, jemuž je kostel zasvěcen. Ke konci 14. století za Rožmberků dochází k první větší přestavbě – postaven gotický presbytář.
 
Graficke pismenko V 17. století postavena věž, původně dvoubáňová, naposledy upravena v roce 1921 – vysoká 51 metrů. Poslední velká přestavba provedena v 18. století, ze kterého pochází i většina vybavení.
 
Graficke pismenko Kostel několikrát vyhořel a byly rozlity zvony. Ve věži jsou dnes umístěny zvony z roku 1948 – Václav a Marie (591 kg a 409 kg).
 
Graficke pismenko V interiéru najdeme oltáře sv. Jana Křtitele, Panny Marie a svaté Anny, kazatelnu a kamennou křtitelnici ze 17. století. Ve významných dnech je vystavena také soška pozdně gotické Deštenské madony ze začátku 15. století. Varhany na kůru jsou z 18. století.

Text: historie
29.9. 2008 - Jaroslav Bušta