Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Významným střediskem veselské větve Vartemberků bylo Vysoké Veselí až do roku 1438. Později se však správní role zdejší tvrze omezila jen na nevelký statek tvořený několika okolními vesnicemi. Před rokem 1522 získal statek a tvrz Mikuláš st. Karlík z Nežetic. Jeho dcera Anna se provdala za Mikuláše Bořka Dohalského z Dohalic a r. 1533 mu postoupila městečko Vysoké Veselí s tvrzí. Jeho syn Jan Bořek Dohalský z Dohalic zdejší tvrz renesančně přestavěl. Po roce 1745 byla tvrz přestavěna na barokní zámek (dnes zmodernizovaný) a v místech opevnění byla zřízena zahrada.

 
Graficke pismenko Po smrti Jaroslava Bořka Dohalského z Dohalic připadlo zboží jeho potomkům, z nichž Jan Bedřich se i s částí statku oddělil. Nová kapitola dějin městečka i zámku se začala psát od roku 1627, kdy byl statek prodán Albrechtovi z Valdštejna. Po jeho zavraždění dostal Vysoké Veselí Heřman Nidrum ze Šardeka. Manželka Heřmana Nidruma r. 1654 statek prodala Václavu Dohalskému z Dohalic. Tato druhá etapa vlády Dohalských však byla poměrně krátká, neboť již r. 1672 prodal František Karel Dohalský Vysoké Veselí se zámkem Pertoldu Arnoštovi Zárubovi z Hustířan, jehož pak vystřídali jeho synové Jan Rudolf a Vilém Leopold. Tehdy skončila historie Vysokého Veselí jako trvalého sídla panství.
 
Graficke pismenko Stará renesanční tvrz byla za Zárubů z Hustířan neobývaná a zpustla. Tento stav trval i po roce 1689, kdy Vysoké Veselí získal Josef hrabě ze Šternberka na Bechyni. Po smrti otce roku 1700 se statku ujala nezletilá dcera Marie Terezie ze Šternberka, která se roku 1715 vdala za Jana Leopolda z Paaru. Tvrz pak byla přestavěna na barokní zámek. Ani ten však nebyl určen pro pobyt vrchnosti. V přízemí zámku byly kanceláře a úřednické byty, v patře sýpka. Současně se stavbou zámku byla v místech někdejšího opevnění zřízena zahrada, na níž navázal rozlehlý zámecký park. Při požáru městečka roku 1835 zámek vyhořel. Tehdejší majitel Karel Paar jej pak upravil empírově. V této podobě se zámek dochoval do nedávné doby.
 
Graficke pismenko V roce 1950 bohužel začala jeho necitlivá adaptace na školu.

Text: historie
21.9. 2006 - Pavel Vítek


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,