Přestavěná, dosud blíže stavebně nezkoumaná tvrz, doložená r. 1520 při prodeji zboží Mikulášem Krabicem z Weitmile; snad stojící v místech staršího sídla. Po připojení k Radimi v 1. pol. 17. st. využívána jen účelově, později přestavěna na sýpku.
Hlavní obrázek místa
Tvrz od západu
© Filip Matoušek 08/2006
Graficke pismenko Velké Chvalovice leží asi 10 km jižně od Nymburka poblíž Peček a pokud ve vsi odbočíte u kapličky, po několika desítkách metrů se dostanete k rozsáhlému uzavřenému areálu zemědělského dvora, v jehož západní části hned za prodejnou potravin stojí budova bývalé tvrze, dobře viditelná ze silnice.
Filip Matoušek, 11.8. 2006

  historie

  Historie
  První písemné zprávy o vsi pocházejí z roku 1316, kdy byla majetkem Diviše z Chvalovic. V letech 1401-1409 patřilo zboží Markvartovi Pomněnkovi z Chvalovic a na konci století zde sídlil Mikuláš Krabice z Weitmile, od nějž kupuje roku 1520 tvrz i statek Beneš Mírek ze Solopysk. Šest let poté ale zboží odkoupili Hlaváčové z Vojenic, kteří zde poté sídlili až do roku 1609, kdy získala ves Chvalovice i poplužní dvůr s tvrzí od Karla Hlaváče Anna

  © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 11.8. 2006
  Popis
  Pozůstatkem chvalovické tvrze je dnes dvoupatrová, na sýpku upravená budova krytá sedlovou střechou. Kromě ležatých obdélných sýpkových okének se na jejím jižním průčelí dochovaly i sluneční hodiny. Stavební průzkum budovy nebyl dosud proveden, takže na základě současných informací není možné určit, do jaké míry se ve zdivu sýpky dochovaly případné středověké konstrukce a zda původní starší chvalovické sídlo ze 14. století stávalo v těchto

  © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, ARGO 2005), 11.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kolín  (KO)