Graficke pismenko Počátek osady Krušovic, staročesky Krušejovic,souvisí s tvrzí, která stála na místě dnešního pivovaru. První dochovaná zmínka o obci však pochází až z druhé poloviny 13. století v souvislosti se zřízením manství. V první pol. 14. století se v dochovaných materiálech objevuje první známý majitel obce, pan Vilém Zajíc z Valdeka a Krušejovic. Po jeho smrti majetek zdědila jeho manželka Kunhuta. Roku 1356 se stal majitelem Krušovic pan Záviš z  Mikovic, od kterého ves koupil Mikuláš Matrovec a jeho bratr Jan. V letech 1437 - 1439 jsou jako majitelé obce uváděni Mikuláš a Jan z Krušejovic. Jan z Krušejovic pak svůj majetek roku 1456 věnoval manželce Kateřině. Po její smrti získal Krušovice Jiřík Bivoj z Roudné, ten je následně roku 1462 prodal Vaňkovi z Čelechovic a Kralovic. V držení rodu Čelechovců pak Krušovice zůstali po více jak půl století, v této době však ves značně zpustla. První zmínka o tvrzi je z r. 1522.

 
Graficke pismenko V roce 1530 je jako majitel Krušovic uváděn pan Václav Pětipeský z Chýš a Egerberka. Pak se zde vystřídalo několik majitelů. Roku 1548 prodal Albrecht Šlik Krušovice Václavu Bírkovi z Násilé o něhož je získal jeho bratr Jiřík, který zde někdy před rokem 1580 vystavěl pivovar. Roku 1583 koupil Krušovice císař Rudolf II. za účelem scelení Křivoklátského panství. Podle smlouvy byla králi postoupena tvrz, poplužní dvůr a ves se svobodnou krčmou.
 
Graficke pismenko R. 1658 zastavil král Leopold I. křivoklátské panství s Krušovicemi Janu Adolfu Schwarzenberkovi a v r. 1686 je získal do dědičného vlastnictví Arnošt Josef Valdštejn. Jeho syn Jan Josef začal v r. 1728 začal na místě tvrze stavět zámek. Byla to dvoupatrová barokní budova a při ní vznikla i kaple. Po smrti Jana Josefa Valdštejna Krušovice zdědila jeho dcera Marie Anna, provdaní za hraběte Josefa Viléma Fürstenberka. V letech 1816-1817 došlo k přestavbě zámku. Fürstenberkům patřil zámek až do r. 1945. Dnes je součástí areálu krušovického pivovaru.

Text: historie
3.8. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984