Renesanční tvrz z poč. 17. st., postavená Janem Horčicem z Prostého jako vdovské sídlo jeho manželky Kateřiny roz. Kokořovské. Tvrz sloužila do r. 1682, kdy se ves stala součástí panství Lnáře. Dochovány ozdobné štíty s pilastry, hlavicemi a čučky.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na tvrz od jihu
© Filip Matoušek 07/2006
Graficke pismenko Ves Pole s dochovanou renesanční tvrzí leží nedaleko (asi 7 km západně) od Blatné, v kraji plném lesů, rybníků a pěkných cest jako stvořených pro léto a prázdninové putování. Obcí prochází silnice č. 174 spojující Horažďovice a Lnáře, odkud můžete do Pole dojít i od vlakového nádraží (asi 3 km). Z památek v blízkém okolí velmi doporučuji tvrz a Nový zámek ve Lnářích nebo také velmi pěkně zachovalé tvrze v Kadově a Tchořovicích. Ve vsi je i známá hospůdka Na Statku, kde je možné se ubytovat v penzionu a kde se občas o víkendech odehrávají hudební koncerty či divadelní představení.
Filip Matoušek, 3.8. 2006

  historie

  Historie
  Ves se objevuje v písemných zprávách jako majetek svatojiřského kláštera na Pražském hradě již roku 1228; přibližně o sto let později byla z klášterního zboží odprodána a vznikl zde zemanský statek. Ten se v letech 1465 -1577 stal součástí lnářského panství, poté byl ale znovu prodán a někdy před rokem 1595 jen nakonec odkoupil majitel nedalekých Bratronic Jan starší Horčice z Prostého, hetman prácheňského kraje. Právě Janovi staršímu je

  © L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, ARGO 2000), 3.8. 2006
  Popis
  Pozoruhodné renesanční sídlo v Poli je v mnoha ohledech stavebně velmi blízké již zmíněné tvrzi v Bratronicích a zřejmě jde o dílo téhož zednického mistra. To napovídá velmi podobné celkové rozvržení dispozice, použití kleneb s kamennými stlačenými valenými klenbami nebo např. řešení dvouramenného schodiště. Velmi zajímavé je ozdobné řešení pilastrů, hlavic a čučků renesančních štítů, z nichž jižní nese ještě zajímavou postavu halapartníka; u

  © L. Svoboda (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, ARGO 2000), 3.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Pole