Popis tvrze

Graficke pismenko Původní gotická tvrz – staré sídlo držitelů hvožďanského statku – byla založena zřejmě již v průběhu 14. století a sloužila až do počátku 16. století. Dosud se ji však nepodařilo lokalizovat a i proto nejsou dnes k dispozici žádné informace o její podobě. Je také možné, že stávala někde v areálu poplužního dvora, snad přímo v místech mladšího sídla.

 
Graficke pismenko V první polovině 16. století nahradilo starou gotickou tvrz nové panské sídlo (poprvé doložené písemnou zmínkou z roku 1542) pojaté jako východní křídlo nově založeného poplužního dvora při jihozápadním okraji vsi. V přestavěné podobě dodnes dochovaná mohutná dvoupatrová budova byla krytá valbovou střechou a na jižní straně ji zpevňovaly dva vysoké opěrné pilíře. Při stavebních úpravách ve 20. století však budova dostala novodobé omítky a okna, a tak je dnes jediným dokladem o možné výzdobě bývalé tvrze kamenná deska s erby majitelů, umístěná ve východním průčelí nad původním, dnes zazděným průjezdem.

Text: historie
2.8. 2006 - © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997)