Historie

Graficke pismenko Ves se spolu s kostelem připomíná v písemných pramenech poprvé v roce 1352 a o 7 let později se uvádí Oldřich z Hvožďan jako majitel zboží. Od roku 1408 drželi ves páni z Třemšína a poté zřejmě od 70. let 15. století Obytečtí z Obytec, z nichž jako první používal přídomku „z Hvožďan“ Bohuslav Vyduna v roce 1494. Od jeho potomků získal celý statek někdy před rokem 1539 Jindřich Koupský z Břízy, jehož vnuk Jan Koc z Dobrše pak zboží roku 1593 opět prodává Vitanovským z Vlčkovic. Od nich odkoupil Hvožďany roku 1666 Ferdinand Vratislav z Mitrovic a ves i s bývalou tvrzí natrvalo připojil ke svému rozrůstajícímu se lnářskému panství, takže již nikdy nenabyla samostatnosti.

 
Graficke pismenko Zajímavý je popis tvrze z roku 1765, hovořící o čtverhranném stavení s vysokou valbovou střechou krytou šindelem, jehož přízemí obsahovalo klenutý průjezd a hospodářské a obytné místnosti, zatímco v patře se nacházela velká klenutá světnice s chodbou a dvě komory. Po roce 1924 byl poplužní dvůr rozparcelován a rozprodán drobným zemědělcům a budova bývalé tvrze byla poté adaptována pro hospodářské účely. Poslední úpravy tvrze pro bytové účely provedla obec někdy v 50. letech 20. století.

Text: historie
2.8. 2006 - © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, ARGO 1997)