Panské sídlo jehož základy byly položeny nejspíše v 16. stol. Postupně jak se měnili majitelé se tvrz měnila na zámek. Z architektonického hlediska je budova zámku nevýrazná.
Hlavní obrázek místa
Východní průčelí
© Luděk Pitter 07/2006
Graficke pismenko Pojedete-li z Hartmanic na Sušici po silnici II/145, je asi 2 km za Hartmanicemi odbočka na Palvinov. Po silnici přijedete až do středu obce na rozcestí. Zámek ze 17. stol. se nachází vlevo, v jižní části obce. Jedná se hned o první budovu na začátku hospodářského dvora, stojící po levé straně. Areál je asi v pronájmu, chovají tam koně a z návštěvníků nejsou nadšení.
L.P., 29.7. 2006

  historie

  První zmínky o vsi Palvinov se dochovali až ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Břetislav Švihovský prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strýcům Janovi a Václavovi Tomkům z Čejkov. Nejspíš právě za Tomků z Čejkov vzniklo v Palvínově ve druhé polovině 16. stol první panské sídlo, jehož podoba není známa. Snad na stejném místě či jeho přestavbou vzniklo v 17. stol. nové sídlo, kdy roku 1672 byla budova popsána jako podsklepená z části hrázděná. Sídlo nebylo

  L.P. (Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004), 29.10. 2006

  popis

  Budova zámku není nijak výrazná, obdélníkového půdorysu, patrová, velikosti 15 x 30 m, krytá nízkou sedlovou střechou. Původní stříška kryjící hlavní vstup dnes již chybí, zůstala zde jen jedna z konzol nesoucí původně balkón. V přízemí jsou místnosti převážně zaklenuté a celý objekt je ve velmi žalostném stavu.
  L.P., 29.10. 2006
  Ne Palvinov, nýbrž Palvínov
  Zámek, jak již bylo řečeno, zejmě vznikl přestavbou staršího sídla, snad tvrze.Má kamenné zaklenuté sklepy, z nichž je bohužel jižní část v tragickém stavu- jeden oblouk je zcela zřícený, tudíž jsme se nepouštěli do průzkumu kam sklep vede. Každopádně dle mého laického oka vypadají sklepy starší než zbytek objektu. Díky tomuto propadu je v prvním patře, za zazděným průchodem do nejjižnějších místností propad podlahy s jedněmi dveřmi (možno

  Veronika Šuláková , 15.7. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Hartmanice