Graficke pismenko První zmínka o Lazníkách pochází z poloviny 11. století, kdy Velké Lesinky za své věrné služby dostal od knížete Břetislava přerovský půrkrabí Smil, který je roku 1065 daroval kostelu sv. Petra v Olomouci.

 
Graficke pismenko Ve 14. století byla ves v držení několika vladyckých rodin. Roku 1355 držel Lazníky Půta z  Holštejna.
 
Graficke pismenko Nejvýznamnějším vladyckým rodem z Lazník byl rod Miňovských z Velkých Lazník. Představitel rodu Jan Miňovský kupuje před rokem 1490 ves Mouchnice s tvrzí od Protivce z Bystřice, kterou držel až do své smrti v roce 1512. Rod Miňovských z Lazník nosil v modrém štítu polovinu rytíře ve stříbrném brnění, na jehož hrudi je modrá růže, v rozích štítu jsou ještě dvě růže stříbrné. Tento znak Miňovských je dnes znakem obce.
 
Graficke pismenko Roku 1563 došlo ke sloučení Horních a Dolních Lesinek a v bývalých Dolních Lesinkách byla postavena nová renesanční tvrz, jejímž majitelem byl Václav Rejsek z Roudné. Spojené Lazníky koupil roku 1590 Arnošt Flégl z Guldenštejna od Václava Kozy. Arnošt Flégl prodal v roce 1597 veškerý svůj majetek v Lazníkách Jindřichovi Podstatskému z Prusinovic, vlastníku panství Veselíčko. K panství Veselíčko rodu Podstatských z Prusinovic (později Podstatkých-Lichtenštejnů) pak Lazníky patřily až do roku 1848. Tvrz v bývalých Dolních Lazníkách nejspíše po spojení zdejšího zboží se zbožím veselíčským přestala sloužit jako panské sídlo. V 17. století během třicetileté války nejspíše zpustla a později se stala součástí panského dvora.

Text: historie
25.7. 2006 - Ondřej Štěpánek