Graficke pismenko Obec Lazníky leží asi 8 km severně od Přerova v kopcovité krajině předhůří Oderských vrchů.

 
Graficke pismenko Lazníky jsou jedinou obcí tohoto jména v České republice. Název je pravděpodobně odvozen od slova "laz", což bylo pole u lesa-paseka, kopanina, pastvina. Ten, kdo takové pozemky obdělával se nazýval "lazník". Osady vysazené na těchto "lazech" se nazývaly Lazce nebo Lazníky.
 
Graficke pismenko Ve středověku existovaly vedle sebe dvě samostatné vsi: Malé Lazníky (Lesinky)-dnešní Lazníčky a Velké Lazníky (Lesinky)-dnešní Lazníky. Samotné Velké Lazníky (Lesinky) se pak ještě dělily na Horní a Dolní, přičemž v každé části stávala tvrz.
 
Graficke pismenko Do dnešních dnů se snad dochovaly zbytky tvrze, která stávala v Holních Lazníkách, jejíž hmota je snad zabudována do hospodářských budov bývalého panského dvora stojícího při jižním konci obce u místního ZD.
 
Graficke pismenko Dvůr má přibližně obdelníkový půdorys a budovy vystavěné po jeho obvodu tvoří tři křídla (jižní, západní a východní) uzavřené na severu zdí.
 
Graficke pismenko Nejzřetelněji se zbytky tvrze rýsují v budovách tvořící jižní křídlo dvora, a to na jeho vnější straně směrem do zahrady. Na opadávající omítce jedné z budov lze nalézt skromné zbytky sgrafit Zahrada u dvora je ohrazena kamennou zídkou o tloušťce cca 30 cm a výšce asi 1,5-2 m. V polovině 19. století byl však dvůr kompletně přestavěn, takže o původní podobě tvrze nelze bez odborného průzkumu nic bližšího říci.

Text: turistické
25.7. 2006 - Ondřej Štěpánek