dějiny tvrze

Graficke pismenko První relevantní zmínka pochází z roku 1386, kdy jsou jmenovány pozemky u Ostrova, další zpráva je z r. 1395, kdy ves Ostrov držel Jakub Benešovský na Brázdimi. Roku 1407 zde byl pánem Jakub, rychtář ze Slaného a po něm jeho manželka Anna. Analýza pramenů naznačuje, že oba Jakubové byli zřejmě jednou osobou. Po Annině smrti spadl statek na královskou komoru, roku 1413 jej získal podkomoří Hájek z Hodětína. K roku 1415 je však uváděna smrt vdovy po slánském rychtáři Kláry, jejíž věno zapsané mimo jiné na vsi Ostrov připadlo také jako odúmrť králi. Naposledy je ves zmiňována roku 1435, roku 1600 je již uváděn pouze les „V Ostrově“.

 
Graficke pismenko U všech těchto zmínek jde vždy o ves, tvrz samotná není uvedena nikde. Typologicky spadá do období kolem roku 1300, kdy je předpokládán vznik vsi i tvrze.

Text: historie
28.7. 2006 - Zany