Rod Deymů ze Stříteže

Graficke pismenko Deymové pocházeli z Milevské krajiny a ačkoliv nepatřili k nejvýznamnějším šlechtickým rodům, vždy byli u nejpodstatnějších změn a historických zvratů, které zemi postihly. První zmínka o tomto rodu pochází z roku 1385. V roce 1708 jim byl potvrzen starý panský stav "rodův starožitných". Do hraběcího stavu byli povýšeni 10. července 1730. Byli sourodými např. s Houskami ze Zahrádky a vladyky z Cepu. Ve znaku nosili stříbrnou husu vpravo hledící na zeleném pahorku v červeném poli. Klenot tvořila táž stříbrná husa. Až do našeho století se rod udržel v několika větvích - v bavorské, české a česko-pruské.

Text: historie
24.7. 2006 - Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek