Graficke pismenko Rodinná hrobka hrabat Deymů ze Stříteže, starého českého rodu, při starojičínském farním kostele sv. Václava dodnes upomíná na jednu důležitou etapu v historii tohoto městečka. Deymové ze Stříteže a především hrabě Bedřich Deym byl zarytým Čechem a obhájcem českých zájmů. Pro své demokratické vystupování byl svými poddanými velmi oblíben. Deymové ze Stříteže do starého Jičína přišli v roce 1905, kdy hrabě JUDr. Bedřich Deym ze Stříteže odkupuje zdejší velkostatek za 550 000 K. Oficiálně jej hrabě Deym přebírá 29. září 1906.

 
Graficke pismenko Hrobka rodu Deymů se nachází v zadní části exteriéru kostela sv. Václava. Jedná se o drobnou kapli se sedlovou střechou a prostým trojúhelným štítem přistavěnou k presbyteriu kostela. Do hrobky vede půlkruhově ukončený kamenný portál nad nímž ve štítě hroby je umístěn kamenný erb Deymů a nápis „Deym ze Stříteže“. Vstupu do hrobky zabraňuje ocelová mříž. Prohlédnout a vyfotit si hrobku je však kdykoliv možné, protože areál kostela je volně přístupný.

Text: turistické
24.7. 2006 - Jan P. Štěpánek