Rodinná hroba hraběcí rodiny Deymů ze Stříteže. Drobná stavba připomínající kapli při zadní části kostela sv. Václava ve Starém Jičíně.
Hlavní obrázek místa
Hrobka Deymů ze Stříteže přistavěná na presbyterium kostela
© Jan P. Štěpánek 07/2007
Graficke pismenko Rodinná hrobka hrabat Deymů ze Stříteže, starého českého rodu, při starojičínském farním kostele sv. Václava dodnes upomíná na jednu důležitou etapu v historii tohoto městečka. Deymové ze Stříteže a především hrabě Bedřich Deym byl zarytým Čechem a obhájcem českých zájmů. Pro své demokratické vystupování byl svými poddanými velmi oblíben. Deymové ze Stříteže do starého Jičína přišli v roce 1905, kdy hrabě JUDr. Bedřich Deym ze Stříteže odkupuje zdejší velkostatek za 550 000 K. Oficiálně jej hrabě Deym přebírá 29. září 1906. Hrobka rodu Deymů se nachází v zadní části exteriéru kostela sv. Václava. Jedná se o drobnou kapli se sedlovou střechou a prostým ...
Jan P. Štěpánek, 24.7. 2006

  historie

  Rod Deymů ze Stříteže
  Deymové pocházeli z Milevské krajiny a ačkoliv nepatřili k nejvýznamnějším šlechtickým rodům, vždy byli u nejpodstatnějších změn a historických zvratů, které zemi postihly. První zmínka o tomto rodu pochází z roku 1385. V roce 1708 jim byl potvrzen starý panský stav "rodův starožitných". Do hraběcího stavu byli povýšeni 10. července 1730. Byli sourodými např. s Houskami ze Zahrádky a vladyky z Cepu. Ve znaku nosili stříbrnou husu vpravo hledící

  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek, 24.7. 2006
  Pověst o vzniku znaku Deymů ze Stříteže
  Podle pověsti dostali Deymové znak od knížete. Ten kdysi zabloudil v hlubokých lesích, po hodinách chůze však uviděl v průseku stupající dým. Po jeho směru našel malou mýtinu, na které uhlíř pálil dřevěné uhlí. Dostalo se mu občerstvení i odpočinku, udivilo jej však množství hus u uhlířovy chýše. Dostal ale vysvětlení, že husa je nejen dobrá pochoutka, ale zároveň dobrý hlídač, spolehlivější než pes. Vděčný kníže pozval potom uhlíře na svůj

  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek, 24.7. 2006
  hrabě JUDr. Bedřich Deym ze Stříteže a jeho potomci
  JUDr. Maria Bedřich František Xaver Felix Gabriel Petr Otto Karel Deym se narodil 21. května 1866 v Nemyšli. V roce 1899 promoval na Karlově univerzitě na doktora práv. Roku 1891 byl jmenován císařským komořím., byl poslancem v říšské radě, do roku 1918 byl členem zemského sněmu. Od roku 1906 byl také delegátem Zemědělské rady na Moravě. Byl oblíben pro své demokratické vystupování a hájení českých zájmů. Po převratu 1918 dal svůj palác v Praze

  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek a kol.), Jan P. Štěpánek, 24.7. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Starý Jičín