Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

Graficke pismenko Klášter augustiniánských kanovníků založil v roce 1455 Petr z Lindy po smrti svého jediného syna. Jako první byl do roku 1464 postaven kostel, do konce století byly rožmberskou stavební hutí dokončeny další klášterní objekty. V letech 1559 – 1561 zde pracoval Jakub Krčín z Jelčan, ale již v roce 1564 došlo Vilémem z Rožmberka kvůli špatnému hospodaření ke zrušení kláštera. Augustiniáni se sem navrátili až v roce 1658. Tehdy muselo dojít k opravě kláštera vážně poškozeného třicetiletou válkou. V 18. století zde probíhaly další stavební aktivity hlavně zásluhou probošta Augusta Dubenského, který v čele kláštera stál 36 let. V roce 1729 byla barokizována kostelní věž a vzápětí i presbytář, roku 1747 byla postavena na starších základech kaple Panny Marie Karmelské (zvaná Škapulířová) a v letech 1765 – 1768 přibyla nová prelatura (později zámek). To už se však blížily josefínské reformy, kterými byl v roce 1785 definitivně zrušen i borovanský klášter.

 
Graficke pismenko Interiér kostela Navštívení Panny Marie zdobí tři oltáře – hlavní z roku 1679, dále novogotický oltář sv. Anny z roku 1861 a oltář sv. Maří Magdaleny z 18. století. Vynikajícími pozdně gotickými pracemi jsou sochy sv. Ludmily a Piety. V 18. století byli pořízeny varhany, kamenná křtitelnice a nástropní freska v presbytáři od známého jihočeského malíře Františka Jakuba Prokyše. Škapulířová kaple dostala jméno podle škapulíře, což býval amulet s obrázkem Panny Marie, který měl chránit jeho vlastníka před živelnými pohromami. To ostatně znázorňuje i nástropní freska od F. J. Prokyše, který namaloval i oltářní obraz. V nikách stojí dřevěné sochy sv. Josefa, sv. Jáchyma, sv. Anny a sv. Alžběty od sochaře Josefa Dietricha. Výbornou prací je vyřezávaná kazatelna nad dveřmi.
 
Graficke pismenko Rajský dvůr a ambity (křížová chodba) prošly v roce 2001 rekonstrukcí a bylo sem umístěno lapidárium barokních soch (mj. je zde k vidění originál Mariánského sousoší z Českých Budějovic nebo socha sv. Anny z Vyššího Brodu).

Text: historie
23.7. 2006 - Jiří Cukr


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu