Klášter augustiniánů zal. r. 1455, postaven do konce 15.st. R. 1564 zrušen, poškozen 30-letou válkou, r. 1658 obnoven a opraven. V 18. st. upravován, definitivně zrušen r. 1785. Dochován kostel, karmelská kaple, rajský dvůr s ambity.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 05/2014
Graficke pismenko U náměstí v Borovanech jihovýchodně od Českých Budějovic stojí komplex bývalého augustiniánského kláštera. Prohlídka s průvodcem vás zavede do ambitu s pozdně gotickým klenutím, kde bylo zřízeno lapidárium barokních soch z různých koutů jižních Čech. Dále navštívíte nevelký rajský dvůr, tzv. Škapulířovou kapli a kostel Navštívení Panny Marie. Od roku 2008 je součástí prohlídky také Klášterní muzeum s expozicí dějin kláštera a regionálního poutnictví.
Jiří Cukr, 23.7. 2006

  historie

  Klášter augustiniánských kanovníků založil v roce 1455 Petr z Lindy po smrti svého jediného syna. Jako první byl do roku 1464 postaven kostel, do konce století byly rožmberskou stavební hutí dokončeny další klášterní objekty. V letech 1559 – 1561 zde pracoval Jakub Krčín z Jelčan, ale již v roce 1564 došlo Vilémem z Rožmberka kvůli špatnému hospodaření ke zrušení kláštera. Augustiniáni se sem navrátili až v roce 1658. Tehdy muselo dojít k opravě

  Jiří Cukr, 23.7. 2006

  pověsti

  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Borovany