popis tvrze

Graficke pismenko Tvrziště se nalézá v severozápadní části vsi, pod hrází rybníčku Příkop, v těsném sousedství zemědělského dvora. Dochováno je okrouhlé tvrziště o průměru 30 metrů. Ze tří stran (mimo jižní) je dosud chráněna příkopem původně naplněným vodou ze sousedního rybníku. Původně byl příkop zřejmě i na jihu, zde byl však nejspíše suchý, zavodnění by bylo příliš nákladné. Tvrziště bylo před r. 1989 značně narušeno odtěžením zeminy a následnou výstavbou rekreačního objektu, z oválného jádra zůstala zachována pouze východní a severní část.

Text: historie
22.7. 2006 - Zany