Zřícenina gotického kostela, dokončeného ve 14. st. a barokně přestavěného (závěr, přístavba věže) v 17. st. Jeho založení je připisováno pivoňskému klášteru. Dochována věž s osmibokou barokní nástavbou, zříceniny lodi a presbytář s got. portálkem.
Hlavní obrázek místa
Věž kostela s osmibokým barokním patrem
© Filip Matoušek 08/2005
Graficke pismenko Rychle se rozpadající zřícenina farního kostela sv. Mikuláše leží na severovýchodním okraji vesničky Šitboř, asi 2 km jihozápadně od Poběžovic. Odtud vede na Šitboř i modrá turistická značka, po níž lze pěknou cestou pokračovat na Valtířov a dále na Pivoň či Starý Herštejn. Kostel je zdaleka viditelnou dominantou celého kraje, přesto jsou jeho dochované zbytky v havarijním stavu a naděje na celkovou záchranu této významné památky regionu se nezdá být příliš reálnou.
Filip Matoušek, 19.7. 2006

  historie

  Historie a popis kostela
  Podle místních tradic patří kostel sv. Mikuláše k jednomu z nejstarších v celém kraji a jeho počátky lze zřejmě klást již do 2. poloviny 13. století, i když větší část dochovaného gotického zdiva pochází až ze 14. století . Založení kostela je v současné době odborníky přisuzováno klášteru v blízké Pivoni, poněkud překvapující jsou na dobu vzniku značné rozměry kostelní lodi, jejíž zdivo je dodnes gotické a dosud nebylo prokázáno její případné

  pasportizace SÚRPMO, okres Domažlice, 1979, 19.7. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Domažlice  (DO)
  Šitboř