Historie zámku

Graficke pismenko Ves Melč je poprvé připomínána roku 1377 při dělení opavského knížectví. V držení opavských knížat, jako součást vikštejnského panství zůstala až do roku 1671. V té době je získala Anna Magdaléna, dcera Viléma Alexandra Oderskéhoho z Lidéřova na Vikštejně. Anna Magdaléna se po druhé vdala za Františka Filipa z Hodic, který Melč roku 1705 zdědil. Předpokládá se, že v té době byl v Mělči jen poplužní dvůr.

 
Graficke pismenko Právě František Filip z Hodic je pokládán za zakladatele barokního melčského zámku a zakladatele parku. Hodičtí drželi Melč jako samostatný statek až do roku 1755, kdy ji získali opavští jezuité. Později, po zrušení řádu roku 1773 se majitelé střídali. V roce 1810 kupuje Melč majitel vikštejnského panství Jan hrabě z Tenczina a tak se Melč stává opět součástí vikštejnského majetku. Jan z Tenczina nechal zámek opravit do empírové podoby, ale již roku 1814 patří Melč hrabatům z Arzu a od roku 1888 vlastní Melč Razumovští.
 
Graficke pismenko Zámek byl v minulosti využíván jako lázně či nemocnice a od poč. 20. stol. zde byla zřízena zvláštní škola internátní a to až do r. 1985, kdy byla transformována na dětský domov, který má od roku 1994 právní subjektivitu.

Text: historie
18.7. 2006 - L.P. (Kolektiv autorů, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II, Severní Morava,Nakladatelství Svoboda, 1983)