Archeologické nálezy předpokládají existenci tvrze v první pol. 14. stol., z r.1492 jediná zmínka o tvrzi, která záhy zpustla. Ještě v 19. stol. patrná čtyřhranná vyvýšenina v místě tvrze, pův. asi obehnána dvojím pásem valů a příkopů.
Hlavní obrázek místa
Zbytek tvrziště poničený silnicí
© Petr Nožička 03/2011
Místo této zaniklé tvrze je při severním okraji vsi Nemošice po pravé straně při silnici z Pardubic, místo je patrné jako mírná terénní vlna.
13.7. 2006

  historie

  První zpráva o vsi Nemošice je z roku 1318 v souvislosti s jejím prvním známým majitelem Vilémem z Nemošic. R.1382 se připomíná Matěj Holec z Nemošic, předek zemanské rodiny, která hrála na Pardubicku v první polovině 15. století významnou úlohu ve veřejném dění. V r. 1477 držel statek Jindřich Makovský z Potštejna, jehož syn jej prodal v r. 1492 Vilémovi z Pernštejna, majiteli pardubického panství. Z této doby je také první a jediná písemná

  Z.Fiala a kol.; Hrady, záky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku-Východní Čechy, 13.7. 2006
  Tvrziště
  Při vsi Nemošicích na pravém břehu Chrudimky nedaleko mlýna spatřuje se tvrziště čtverhranné a rohy svými ke všem úhlům světa obrácené, jež zavírají dvoje náspy a příkopy. Poněvadž se oba příkopy z řeky vodou nadýmati mohly, byla tvrz tato pevnější nad jiné v okolí. Jsouc rozsáhlejší než obyčejné tvrze věžovaté, mívala kromě věže dvorec a ještě jeden dům. První nám známý držitel Nemošic jest Vilém (1318), jenž pro škody učiněné k soudům

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I., 8.2. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Pardubice  (PA)
  Pardubice-Nemošice