Příběh o třech rytířích

Graficke pismenko Mladý myslivec ze Světlíka se procházel s puškou v polesí nedaleko tvrze Trojaň. Tu se proti němu objevili tři hezky oblečení rytíři, ale místo lidské hlavy měli na sobě hlavy havraní. Myslivec se zalekl tohoto zjevení a bez váhání vystřelil, ale minul. Rytíři dostihli rychle myslivce a zato, že na ně vystřelil, nasadili mu rovněž hlavu havrana a zmizeli v lese. Myslivec si uvědomil svou chybu, za kterou bude muset pykat, a rozhodl se snášet svůj osud. Svůj nelehký úkol nesl s pokorou celý život. Když byl stár, rozhodl se jako obvykle na obchůzku do lesa vykonávat svou mysliveckou práci. V tom se proti němu opět objevili tři rytíři, ale nyní s lidskou hlavou. Rytíři přijeli k našemu myslivci a nasadili mu zpět lidskou hlavu. Při tom mu začali děkovat a snášet bohaté dary za to, že je vysvobodil z dlouhého prokletí díky pokoře, s jakou sdílel svůj osud.

Text: pověsti
11.7. 2006 - Příběh byl zaznamenán díky Janě Peškové z Hamerského mlýna.

tianDe Praha

Trojaň (Trojas)

Jihozápadně od Krumlova jest ves Uretschlag, a nedaleko odtud v lese spatřují se poslední zbytky bývalé tvrze, jíž se říkalo česky Trojaň neb Trojany, německy Trojas. Dějiny její nelze přesně odděliti od dějin jiné tvrze řečené Trojanov neb i Trojany. Petr Pečník z Trojan, jenž se r. 1363 připomíná,…
historie - A. Sedláček: Hrady zámky a tvrze Království Českého, díl 3 (Českobudějovicko), str. 94 (vyd. 1884)
Zaniklá zřícenina tvrze sloužila jako ochrana staré obchodní cesty, zaniklé vesnice a nedalekého kostelíka Nejsvětější Trojice (dnes již zbořeného). Ke zřícenině tvrze Trojaň (německy Trojas) se dostaneme pěšky z obce Světlík po zelené turistické trase odbočením ze silnice na východní straně obce. Z…
turistické - Petr Vaculčík
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu