Trojaň (Trojas)

Graficke pismenko Jihozápadně od Krumlova jest ves Uretschlag, a nedaleko odtud v lese spatřují se poslední zbytky bývalé tvrze, jíž se říkalo česky Trojaň neb Trojany, německy Trojas. Dějiny její nelze přesně odděliti od dějin jiné tvrze řečené Trojanov neb i Trojany. Petr Pečník z Trojan, jenž se r. 1363 připomíná, pocházel bezpochyby z naší Trojaně. Petřík ze Světlíka jinak z Trojan prodal r. 1408 plat v Napajedlech klášteru panenskému v Krumlově, při čemž svědčil i „Vaněk z Trojanu“: Ve znaku svém měli oba kohouta. Uprostřed 15. věku uvádí se častěji Barbora z Trojan a Kunrat Grassauer odtudž. Onako byla manželkou Jiříka Grossauera z Jedlice (1433), jenž obdržel r. 1454 plat v Kunraci a potom jsa hejtmanem na Vítkově Hrádku dva statky v Německém Rychnově koupil. Oba manželé se do r. 1466 připomínají. Roku 1475 náležel Trojanský starek Vácslavovi a Jiříkovi bratřím Višňům z Větřní a držen k Pasovarům. Roku 1544 připomíná se již pustá tvrz Trojan a r. 1624 koupena jest s Pasovaly od obce Krumlovské.

Text: historie
10.7. 2006 - A. Sedláček: Hrady zámky a tvrze Království Českého, díl 3 (Českobudějovicko), str. 94 (vyd. 1884)


Zavřít reklamu