Téměř zaniklé tvrziště "Zámčisko" tvrze založené po polovině 15. století jako náhrada za zpustošený hrádek Kasařov. Tvrz zanikla během třicetileté války, v polovině 19. století byly její zbytky použity při stavbě sousedního dvora (bývalé JZD).
Hlavní obrázek místa
vyvýšená plocha tvrziště, dnes upravena na autobusovou zastávku, po pravé straně bývalý prusinovický dvůr na "Zámčisku"
od severu
© Ondřej Štěpánek 08/2006
Graficke pismenko Obec Prusinovice leží asi 6 km jihozápadním směrem od Bystřice pod Hostýnem. Tvrz v Prusinovicích stávala na vyvýšené ploše v místě dnešní autobusové zastávky při východním konci obce (směr Hlinsko pod Hostýnem) přímo nad bývalým prusinovickým dvorem (bývalé JZD), v místě, kde se dodnes říká "Zámčisko". Povrch tvrziště je velmi poznamenán asfaltovou plochou autobusové zastávky, takže nelze pozorovat žádné reliéfní pozůstatky bývalé zástavby tvrze. Tvrziště můžeme identifikovat jen podle svahu, do kterého vyrovnaná plocha zastávky sestupuje na východě, západě a k bývalému prusinovickému dvoru na jihu. Výška svahu kolísá, nejvíce je svah patrný na jihu ...
Ondřej Štěpánek, 8.8. 2006

  historie

  První zmínka o Prusinovicích pochází z roku 1349, kdy se po ní psal Sezima z Prusinovic. Tento Sezima byl předkem Podstatských z Prusinovic erbu paroží, kteří snad původně sídlili na asi 1,5 km vzdáleném hrádku Kasařově. Tento hrádek byl však nejspíše za vpádu uherského vojska v 60. letech 15. století zpustošen a jeho majitelé pravděpodobně přesídlili na nově postavenou tvrz přímo v Prusinovicích. Roku 1464 prodává Prokop Podstatský ves s tvrzí

  Ondřej Štěpánek podle F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983, 8.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Kroměříž  (KM)
  Prusinovice