Kokory

Hradisko

Graficke pismenko Ke strmé ostrožně se váže několik pověstí o propadlém hradu.Tyto legendy sice nepatří k příliš významným, přesto však mají své určité místo v pověstech moravských a slezských a byly publikovány například ve Vlastivědném sborníku a několikrát i knižně.

 
Graficke pismenko Jedna z pověstí, odehrávající se v dobách křižáckých výprav, vypráví o vraždě hradního pána, kterého nechal zavraždit jeho mladší bratr, jenž se poté zmocnil hradu a vedl nevázaný život a krutě zacházel s poddanými. Za jeho křivdy ho stihl trest a hrad se s ním propadl do země. Od těch dob bratrovrah nenalézá klidu a bloudí po nocích po pustém kopci se svou smečkou. Hlavně za bouřek a povodní se vrch Hradisko stává nebezpečným místem (podle J. Dostála 1925).
 
Graficke pismenko Další báje vypravuje o něco známější pověsti, popisující nešťastnou smrt nápadníků krásné dcery hradního pána, kteří měli splnit úkoly, jež jednomu z nich zaručí její ruku. Podle jedné z verzí legendy měli kameny přehazovat hradní věž, podle jiné ji přestřelovali svými šípy. Při plnění tohoto úkolu se však navzájem zabili. Poté se i v této pověsti hrad propadl. O půlnoci nebo v poledne dodnes honí dva psi černé kuře a z podzemí vyjíždí kočár.

Text: pověsti
25.2. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.obeckokory.cz a další


OOO