Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Kokory

Hradisko

Graficke pismenko Archeologicky cenná lokalita příznačně nazývaná Hradisko je situována asi 0,7 km západně od Žeravic na strmé, přirozeně pouze z jihu přístupné ostrožně nad říčkou Olešnicí. Přístupnou část ostrožny o rozloze 0,5–0,7 ha přehrazoval obranný příkop s vnějším a vnitřním valem. Pro prehistorické obyvatele, sídlící v okolí řeky Olešnice, mělo toto místo bezpochyby velký význam. Archeologický výzkum doložil využívání hradiska lidem věteřovské skupiny koncem starší doby bronzové (kolem 1000-800 př. n. l.). Po delší časové odmlce je doloženo osídlení hradiska ve starší době železné (zvané též halštatské {750–450 př. n. l.}) nositeli platěnické kultury, kterým je přisuzováno vybudování mladší fáze opevnění. Ve všech těchto obdobích náležela střední Morava k výrazně zalidněným regionům.

 
Graficke pismenko Podle pamětníků sloužilo toto dříve udržované a oplocené místo s lavičkami k nedělním výletům. Vedla sem stezka procházející po břehu potoka pod mohutnými smrky a v bezprostřední blízkosti lesa stával stánek s občerstvením. Později nedaleko koupaliště fungovala i hospoda Bumbálka. Od roku 1958 je výšinné opevněné sídliště - hradiště památkově chráněným významným dokladem vývoje pravěkého osídlení krajiny. V roce 1986 proběhla zjišťovací sondáž a v roce 1995 archeogeofyzikální průzkum. Výsledky ukazují na možnost lehčího vnitřního opevnění celého obvodu výšiny. Část jižního a jihozápadního úseku vnitřního valu v délce asi 70 metrů prokazatelně jeví známky požáru. Uvnitř areálu byly zjištěny známky zahloubených objektů.

Text: historie
17.2. 2017 - Luděk Vláčil - zdroj: publikace-HRADISKA z doby bronzové a halštatské na Přerovsku. J. Paška, Vlastivědné muzeum v Olomouci 2002, publikace - Žeravice 1160–2010, Vydalo Statutární město Přerov v r. 2010, Autoři Aleš Drechsler a Jiří Lapáče a další