popis zámku

Graficke pismenko Raně barokní zámek byla rozsáhlá budova na půdorysu písmene H, jeho dnešní podoba pochází z empírové přestavby v první třetině 19. století. Patrová budova je krytá valbovou střechou, dvoupatrová střední část má střechu sedlovou. Fasáda je členěna nárožními lisénami, mezipatrovými a korunní římsou, jinak je hladká a bez ozdob. Hlavní vstup je kamenným portálem v západním průčelí mírně přestupujícím trojosým rizalitem. Portál je doplněný aliančním znakem stavebníka a jeho manželky z roku 1679. Ve trojúhelném štítě rizalitu je letopočet dokončení empírové úpravy roku 1826 a iniciály J.M.T. stavebníka Josefa Matyáše Thuna, který ji prováděl.

 
Graficke pismenko V přízemí je kromě rozsáhlého hlavního sálu velké množství menších převážně plochostropých místností, pouze ve východním křídle je několik sálů s bohatě zdobenými štukovými stropy. Schodištěm v severním křídle je přístupné obdobně členěné první patro, v jehož místnostech se rovněž dochovaly štukové stropy.

Text: historie
5.8. 2006 - Zany