Historie tvrze

Graficke pismenko Obec Dobrčice se poprvé připomíná v roce 1356 jako samostaný statek v predikátu Budka z Dobrčic. Tento Budek byl prvním známým předkem starobylého vladyckého a později panského rodu Říkovských z Dobrčic či Ržikowských z Dobřic, který vymřel v roce 1867. Rod nosil ve znaku původně tři stříbrné řemdichy v modrém poli (stejného erbu byli i vladykové ze sousedních Přestavlk), později tyto řemdichy svírala stříbrná obrněná paže ohnutá v lokti. Říkovští však svou rodnou ves, která byla od roku 1539 součástí sousedního přestavlckého statku, drželi jen do roku 1653.

 
Graficke pismenko Vladycké sídlo v Dobrčicích stálo již v roce 1356, kdy na něm Budek z Dobrčic pojistil své manželce 8 hřiven věna. Nejpozději po připojení dobrčického zboží k Přestavlkám roku 1539 přestala asi tvrz plnit sídelní funkci a byla opuštěna. V první polovině 17. století se uvádí jako pustá a definitivně zanikla nejspíš v průběhu třicetilété války.

Text: historie
3.7. 2006 - Ondřej Štěpánek (F. Spurný a kol. : Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava, Svoboda, 1983)