Historie sídla

Graficke pismenko Předchůdcem dnešního zámku v Dřínově byla tvrz postavená nejspíše v poslední čtvrtině 14. století Zbyňkem z Dřínového. Výslovně se připomíná roku 1414, kdy Zbyněk z Dřínového podnikl z této tvrze přepad. Po smrti Zbyňka roku 1418 se zboží ujal jeho syn Zbyněk, který Dřínov prodal roku 1446 Janu Talafúsovi z Ostrova. Roku1460 držel ves Prokop z Domamyslic, který byl však notně zadlužený. Po jeho smrti v roce 1502 jeho žena Anna z Wolfenberka Dřínov prodala Václavu Čechovi z Hrádku. Čechové z Hrádku zboží drželi do roku 1579, kdy Mikuláš Čech prodal tvrz a ves Dřínov s pivovarem, ves Medlov, část Vlčích Dolů a pustou ves Srnov Janu Syrakovskému z Pěrkova a na Staré Vsi. Téhož roku však Jan Syrakovský zemřel a došlo k dalšímu prodeji přesvědčenému utrakvistovi Petru Skrbenskému z Hřiště a  na Bělkovicích. Roku 1595 Petr Skrbenský Dřínov s Medlovem, pustým Srnovem a částí Vlčích Dolů prodal Jiřímu Přepyšskému z Rychmburku. V roce 1615 prodali Přepyští Dřínov Bernartu Skrbenskému z Hřiště, kterému byl pro účast na stavovském povstání roku 1621 zkonfiskován. V roce 1653 koupili celé panství hrabata z Walderode a jejich příbuzní hrabata Desfours-Walderode vlastnili Dřínov až do roku 1945, kdy byl jejich majetek na základě tzv. Benešových dekretů zestátněn. Přes 40 let pak zámek chátral až se ho ujal soukromý vlastník, který postupně objekt opravuje. Snad se mu to podaří.

Text: historie
1.7. 2006 - Ondřej Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 2001