Graficke pismenko Obec Dřínov leží asi 12 km západně od Kroměříže při úpatí Chřibů.

 
Graficke pismenko Prvně se ves připomíná roku 1348 kdy ji držel Jiljí z Bojanovic, ale již roku 1353 se uvádí Jakub z Dřínového (původní název vsi) erbu račích klepet, jehož rod se zde udržel přes sto let. Od roku 1371-1418 byl majitelem vsi Zbyněk z Dřínového, který se v neklidné době přelomu 14/15. století aktivně podílel na loupežích v širokém okolí. Za jeho působení se také roku 1414 prvně uvádí zdejší tvrz z níž podnikl jeden ze svých kořistnických výpadů. Je pravděpodobné, že také tvrz někdy v poslední čtvrtině 14. století postavil.
 
Graficke pismenko Dnešní zámek je trojkřídlá patrová stavba obdélníkového půdorysu ( s mírně vybočujícím východním křídlem) s kaplí a odstupňovanou věží v jižním zámeckém křídle. Takto vzniklé nádvoří zámku je na severu uzavřeno zdí se vstupní věžovitou branou.
 
Graficke pismenko Za nejstarší část zámku lze považovat východní a jižní křídlo. Východní zámecké křídlo totiž mírně vybočuje z pravoúhlé linie, což by mohlo svědčit o využití starších základů původní tvrze. Východní křídlo a část jižního křídla zámku také lemují pozůstatky nejspíše původních příkopů tvrze. Koncem 16. století došlo nejspíše k přestavbě tvrze na menší renesanční zámek jehož hmota se nejspíše ukrývá ve stejných místech jako původní tvrz. V polovině 18. století byl zámek barokně přestavěn a tehdy také zmizely poslední pozůstatky tvrze a renesančního zámku. V roce 1875 byl zámek regotizován a dostal dnešní podobu. Nešetrné zacházení se zámkem po II. světové válce mu zasadilo těžkou ránu.
 
Graficke pismenko Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a jeho majitel postupně zámek opravuje.

Text: popis
1.7. 2006 - Ondřej Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri, 2001

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182