Graficke pismenko Založení kláštera je datováno společně se založením města. Pravděpodobně to bylo v roce 1257. V roce 1424 přišla první velká pohroma pro kostel s klášterem. Krajem se přehnali husiti a ti jej vyplenili a kompletně poničili. V letech 1667 – 1674 byl komplex obnoven a stavbu měl provést architekt Spinett.

 
Graficke pismenko V roce 1787 přišla katastrofa v podobě zrušení komplexu a klášter byl přestavěn.
 
Graficke pismenko V roce 1820 byla část komplexu přestavěna na budovu školy, u které bylo po roce 1889 přistavěno další křídlo, jižní.
 
Graficke pismenko Historie klášterního kostelu je poněkud jiná než kláštera. Kostel byl gotický z konce 13. století. Když byl i on spolu s klášterem vypálen a pobořen husity zůstal dlouhou dobu v tomto stavu. V roce 1667 byl opraven a přestavěn do ranně barokní podoby. Ani barokní úpravy ovšem kostel nezachránily před zrušením a tak ho čekal stejný osud jako vedlejší klášter a byl zrušen. Kostel čekala ovšem horší budoucnost a tak byl v první polovině 19. století využíván jako sklad. Zbytek kostela byl po roce 1871 přestavěn na divadlo.
 
Graficke pismenko Inventář kostela byl přenesen do místního muzea. Stavba je gotická, cihlová a pětiboce uzavřená. Okna jsou vysoká a gotická. Uvnitř kostela je valená klenba s lunetami, empírová kruchta snad z doby někdy okolo 1857. Na půdě se dochovala barokní klenba zbytky gotické klenby. V kapli by měla být uložena socha sv. Vincence, který stával původně před klášterem.

Text: historie
7.7. 2006 - Aleš Marek / Umělecké památky Čech, svazek druhý. Československá akademie věd spolu s Ústavem teorie a dějin umění. Vydala Academia v roce 1978.


OOO