Terénní pozůstatky drobného tvrziště v podobě pahorku vystupujícího z roviny pole. Rozměr tvrze max. 25 x 10 (17) m. Možný předchůdce zámku v centru Hustopečí. Archeologicky doložena existence tvrze ve 14. a počátku 15. století.
Hlavní obrázek místa
Pahorek po bývalé tvrzi od jihovýchodu
vlevo násyp silnice z Valašského Meziříčí do Hranic
© Jan P. Štěpánek 03/2007
Graficke pismenko V ploše rovného zplanýrovaného pole se poměrně velmi zřetelně rýsuje tvrziště Doubrava v podobě malého pahorku porostlého stromy. Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji Hustopečí nad Bečvou v trati zvané Nivy, necelých 20 – 30 m severně od násypu silnice z Hustopečí do Valašského Meziříčí. Tvrziště ještě v 1. polovině 19. stol. stávalo uprostřed rozlehlého rybníka (Grosser Teich, Herzowy Ribnik), jež byl po polovině 19. století přeměněn v louky a pole. Plocha bývalého rybníka byla ve 20. století přeťata silnicí do Meziříčí a lokalita bývalého ostrůvku s tvrzištěm se ocitlo v jejím těsném sousedství. Ačkoliv se tvrziště nachází těsně ...
Jan P. Štěpánek, 26.3. 2007

  historie

  Pahorek tvrziště vystupuje o 1 - 3 (4) m nad inundační terén bývalého rybníka (dnes pole). Tvrziště je výrazněji protaženo ve směru severozápad-jihovýchod, přičemž nejvyšší místo (samostaný pahorek) se nachází na severozápadě. Právě zde je očekávána centrální obytná stavba, snad věžovitá a na rozšířeném nižším platu na jihovýchodě snad menší hospodářská část. Celková plocha tvrziště je předpokládaná kolem 25x8-7 m, z toho centrální stavba mohla

  Jan P. Štěpánek, 26.3. 2007
  Prozatím nezodpovězenou otázkou je zázemí tvrze. Není sice vyloučena její příslušnost k 1,5 km vzdálenému centru Hustopečí, ale toto není příliš pravděpodobné. Jisté je, že existence tohoto sídla předcházela existenci sídla v centru Hustopečí. Starší tvrz na jejímž místě vyrostl v Hustopečích současný zámek asi stála na okraji terasy nad potokem a nivou Bečvy již na přelomu 15. a 16. století. Tvrz Doubrava v trati Nivy mohla být majetkem a

  Jan P. Štěpánek s využitím Dr. M. Plaček: Opevněná středověká sídla šlechty - revidované lokality, 26.3. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Přerov  (PR)
  Hustopeče nad Bečvou