Graficke pismenko V období třicetileté války, v srpnu roku 1643, byla výhodná poloha návrší využita ke zbudování předsunutého opěrného bodu ležení švédských vojsk generála Linharta (též Lenart, Lenhart, Lennard či Leonard) Torstenssona (1603-1651), jehož hlavní tábor se nacházel nad Horní Moštěnicí. Linhart se zde opevnil proti císařskému generálovi Matyášovi Gallasovi (1584-1647) který byl opevněn u Kojetína. Švédské vojsko sice čítalo 38 pluků rejtarů a 15 pluků pěchoty, ale celkový počet činil pouze 13 000 mužů. Torstensson se snažil s Gallasem střetnout i přesto, že měl méně mužů, ale Gallas i přes nespokojenost císařského dvora nic nepodnikl. Proto Torstensson již 1. září 1643 moštěnický tábor opustil a odtáhl k Tovačovu. Při odchodu Švédové ještě Horní Moštěnici vypálili a zcela zničili i zdejší tvrz.

 
Graficke pismenko Většina opevnění kolem Moštěnic byla zřejmě brzy odstraněna, ale předsunutý opěrný bod na návrší zůstal zachován. Na I. vojenském mapování – josefském z let 1764-1783 je ještě dobře patrná obdélníková podoba opevnění, které se zde uvádí jako Schweden redoute.
 
Graficke pismenko Strategicky výhodnou polohu lokality dokládá i pozdější vojenské využití ve 20. století. V roce 1958 byla archeologicky cenná, neporušená a v regionu ojedinělá lokalita s dochovanými relikty opevnění zapsána na seznam kulturních památek. Při archeologickém výzkum plochy tábora Lennarta Torstenssona bylo za pomoci detektoru kovů nalezeno velké množství olověných projektilů do mušket a pistolí. Na mnohých kulkách jsou i nálitky, což dokládá odlévání v samotném táboře. Podařilo se najít i projektily velkých ráží do polních děl a torzo furkety (podpěrka pro mušketu).

Text: historie
16.8. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj: https://forum.valka.cz, https://dspace5.zcu.cz, http://krajinaposedlatmou.blogspot.com/2016/07/svedske-sance.html, http://www.pamatkovykatalog.cz/, https://prerovsky.denik.cz a další