hrad Arnoltovice

Poličná u Valašského Meziříčí

Historie hradu Arnoltovice

Graficke pismenko Ves Arnoltovice se jmenuje již k roku 1376 a později v listině z roku 1392, kdy Jindřich z Arnoltrovic, jinak z Bělé, město Meziříčí s mlýnem z jedné strany Bečvy a z druhé tvrz a ves Arnoltovice s příslušnými vesnicemi odevzdal biskupu Mikuláši z Rýzmburka. Přídomek pánů z Arnoltovic se v písemných pramenech uvádí poměrně často. (ve formě „de Arnoltovicz“). V naší oblasti se poprvé uvádí Jiří z Arnoltovic, maršálek biskupa Jana VI. V roce 1307. Již tehdy asi hrad Arnoltovice stával. Byl zbudován zřejmě právě Jiřím z Arnoltovic – psán Georgius Arnoltovicz (Jiří, syn Arnoltův ). Mohl jej však krátce předtím zbudovat právě Jiřího otec a dát mu také své jméno. Z potomků je tu uváděn Jeneč či Jan z Arnoltovicza něhož byla při tvrzi již nějaká ves Arnoltovice, psával se totiž k roku 1358 „de Arnoldisdorf“, od roku 1362 „de Arnoltovicz“.

 
Graficke pismenko Na hradě sídlil také olomoucký biskup Mikuláš, který zde v období let 1393 – 1395 datoval několik svých listin. K roku 1396 se Arnoltovice uvádějí jako „municio“ – pevnost – tvrz, ale s ní obec Poličná, tehdy zřejmě pouze se svobodným dvorem (curia allodialis), zvaným Vystrkov.
 
Graficke pismenko K roku 1376 je držitelem hradu Jenczo ze Strebec , který vyměnil své zboží na Arnoltovicích s Oldřichem z Kortenlangen a jeho synem Henslinem za dědiny Řevnovice a Nemotice. Po Kortenlangenech k roku 1389 byl přítomen u manského soudu Jindřich z Arnoltovic a Bělé, který se píše i jako Jindřich z Meziříčí. Ten se však roku 1392 vzdal svého zboží ve prospěch svého syna Jana z Meziříčí. Po něm sídlil na Arnoltovicích purkrabí Wolfram, majitelem je uváděn Dobeš z Meziříčí, který nazývá výše jmenovaného Jindřicha mužem své sestry. K roku 1394 je toto léno zapsáno od biskupa na jistého Alexandra Kabáta. Roku 1396 již však Lacek z Kravař koupil od biskupa Mikuláše v léno Meziříčí, na městečko, tvrz Arnoltovice a další statky. Kupní smlouva byla podepsána na hradě Arnoltovicích. Pak byly Arnoltovice opět od Meziříčí odděleny a přešly v držení Jindřicha z Bystřice a na Choryni. Ten odkázal Arnoltovice s příslušenstvím svému bratru Heršovi z Bystřice. Vdova po Heršovi pak přijala svého syna Jindřicha z Arnoltovic na spolek svého věna 100 hřiven ve vsi Dědkovicích.
 
Graficke pismenko Hrad přečkal období husitské revoluce a ještě roku 1447 byl obydlen. K roku 1437 slibuje věrnost biskupu Pavlovi z Miličína Jan z Bystřice a na Arnoltovicích. K roku 1447 činí tento slib již Jindřich z Bystřice na Arnoltovicích. Ten roku 1449 prodal hrad Arnoltovice a ves Poličnou s příslušenstvím Janovi z Broňova. Roku 1463 přijal léno na Arnoltovice Zich z Nezceniv, zvaný Rynda z Arnoltovic. Zich se tu uvádí ještě k roku 1466, spolu se svým bratrem Janem. Někdy okolo roku 1480 byly Arnoltovice spojeny se statkem v Meziříčí a hrad pozbývá své důležitosti a funkce. V kupní smlouvě hrabě Petra od sv. Jiří a Pezinku z roku 1504 se již hrad Arnoltovice neobjevuje. Snad zanikl právě někdy mezi léty 1480 – 1504.

Text: historie
25.6. 2006 - Jiří Tichánek

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182