Graficke pismenko Dnes už jen místo tvrze, která stávala v zahradě domu č.p.15 (který částečně stojí na severní části tvrziště), v severovýchodní části obce. Na situačním nákresu uvedeném M.Plačkem v roce 2000 je ještě tvrziště částečně patrné. Podle něj mělo podlouhlý oválný tvar, s centrálním pahorkem o rozměrech asi 13 x 15 m, s okružním příkopem o šířce asi 11 – 16 m lemovaným vnějším valem. V době vzniku nákresu (bohužel rok pořízení není znám), je vidět zachovalý jižní cíp pahorku, tehdy ve znatelné výšce. Podle upřesnění majitele měl asi 2 m výšky a k jeho srovnání mělo dojít už koncem sedmdesátých let minulého století. Znamenalo by to, že uvedený nákres je již nejméně 30 let starý. Je na něm vidět i úsek zachovalého valu na jihovýchodě.

 
Graficke pismenko Dnes už není z uvedených náznaků patrné nic, jen samotné místo je mírně oble vyvýšené a v klesajícím terénu nepřehledné. Můžeme ho tedy směle označit za zaniklé a potkal ho osud mnoha podobných míst, přeměněných lidskou rukou až v novodobé historii. Jedinou zajímavostí tak zůstává studna ve dvoře usedlosti domu, která je zděná a podle majitele 17 m hluboká a stále plná. Otázkou zůstává její stáří. M.Plaček uvádí, že mohla sloužit zázemí tvrze. Každopádně na její stěně, asi 0.5 m od povrchu je vyrytý letopočet 1792. Pokud jde tedy o letopočet vzniku, je studna mnohem mladší a s tvrzí nesouvisela. Dnes už je překryta betonovým blokem a voda se z ní jen čerpá.
 
Graficke pismenko Na závěr bych už jen rád poděkoval majiteli pozemku za vstřícnost a poskytnuté informace.

Text: turistické
24.6. 2006 - Roman Řezáč