Reliéfní náznaky tvrze, nedávno částečně srovnané se zemí
Hlavní obrázek místa
Slavkov pod Hostýnem - foto lokality hrádku
© Karel Světlík, 01/2010
Graficke pismenko Terénní náznaky tvrze se nachází na východním, značně stoupajícím konci obce, ve svahu nad krátkou, ale strmou přírodní strží. Její situování, kdy ji stavebník vyřízl do svahu není tak neobvyklá, podobně byla situována například tvrz Buk či Nevojice. Nechybělo mnoho a tvrziště se dalo považovat za zcela zaniklé bez známek po její existenci. Jako poslední za to můžou terénní úpravy provedené majitelem v sedmdesátých létech minulého století, který z místa odvezl (dle údajů M.Plačka) asi 150 m3 zeminy. Tvrz měla klasický, patrně pravidelný okrouhlý tvar, s centrálním pahorkem, obtočeným příkopem a vnějším valem. Vzhledem k situování nad strží je docela možné, ...
Roman Řezáč, 24.6. 2006

  historie

  Nejstarší zmínkou o vesnici je deskový zápis z roku 1349, podle něhož je Oneš ze Slavkova společný na své zboží s matkou Bětkou. Ke statku patřilo i Brusné, na němž a na Slavkově v roce 1358 zapsal Oneš věno své manželce Anně (ZDO I, č.122 a č. 577). O sedm let později podlehl tlaku Bočka z Kunštátu, který v Hostýnských vrších hodlal zřídit další rodové dominium, a prodal mu obě vsi i s tvrzí ve Slavkově k nově budovanému hradu Obřany. Lze

  Roman Řezáč (citace z:Plaček, M., Nové a revidované lokality 2005), 24.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Kroměříž  (KM)
  Slavkov pod Hostýnem