Kostel snad z 13. stol., prošel mnoha úpravami a přístavbami. Hřbitovní kostel sv. Kříže představuje zajímavou ukázku raně gotického slohu v severní části naší země.
Hlavní obrázek místa
Západní průčelí
© Ivan Grisa, 08/2004
Graficke pismenko Město Javorník se nachází u hranic s Polskem v sevezápadním výběžku území našeho státu. Hřbitovní kostel se nachází na břehu místního potoka severovýchodně od zámku.
Ve městě Javorníku je turisticky nejatraktivnější památkou stavba zámku Jánský vrch, který je veřejnosti přístupný.
21.6. 2006

  turistické

  Kostel se nachází asi 300 m od železniční stanice Javorník (po zelené značce směr Bílý Potok). Z náměstí ulicemi 17. listopadu a Havlíčkovou podél potoka asi 500 m.
  Ivan Grisa, 16.6. 2008

  historie

  Historie hřbitovního kostela v Javorníku
  Současná stavba pochází zřejmě z 60. let 13. století, přičemž k roku 1579 je doloženo patrocinium sv. Heleny. Jedná se o orientovanou jednolodní podélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem. K severní straně přiléhá obdélná sakristie. Hlavní prostor je ploše zastropený dřevěným stropem s podporou na středový trámový sloup. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou. Nejvýznamnějšími architektonickými prvky stavby jsou dva kamenné ústupkové gotické

  Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, J-N, Praha, 1999, 20.6. 2006
  Kostel sv. Kříže v Javorníku
  Přechodná románsko-gotická stavba pravděpodobně ze 60. let 13. století v původní vsi. V 16. století přistavěna severní sakristie, v 19. století márnice. Na přelomu 17. a 18. století nová okna v kněžišti, v letech 1859–60 v lodi. Roku 1901 pronikavá rekonstrukce: nová čelní západní stěna (na místě původní), nový strop v lodi, kruchta, oprava kamenických článků.
  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 2, 16.6. 2008

  popis

  Jednolodní, k východu orientovaný, bezvěžový kostel na hřbitově v Javorníku - Vsi. Loď i odsazený presbytář obdélné. Vnější vzhled je výsledkem barokních a novodobých úprav (většina oken, omítky). Na vysoké sedlové střeše osazena dřevěná vížka, krytá jako celý kostel břidlicí. Loď je plochostropá, presbytář zaklenut křížovou klenbou s velmi archaicky působícími figurálními konsolami.
  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 2, 16.6. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Jeseník  (JE)
  Načítám seznam míst