Tvrz byla postavena roku 1313 patrně Petrem z Šebíkova. Později byla prodána klášteru Plasskému. Kolem roku 1420 ji koupil Hynek ze Švamberka, který ji ale r. 1430 postoupil zpět klášteru. Tvrz zanikla kolem r. 1530.
Hlavní obrázek místa
Příkop tvrze
© 2002 Jiří Čížek
Graficke pismenko Z tvrze postavené kolem roku 1313 se zachovaly pouze valy a dobře viditelný příkop.
Budete-li toto místo hledat, jděte stále po hlavní cestě a pak odbočte na štěrkovou cestu, jiných cest si nevšímejte a asi po 100 m naleznete po pravé straně valy.
4.8. 2002

  historie

  Za Žebnicí (severovýchodně od Plas) jest velký les zvaný Šebíkov. Zde se spatřují zbytky tvrze téhož pojmenování a vsi. Patrně tu byl prvotně dvůr, který založil Šebík, a později také tvrz. Ještě r. 1313 seděl tu Petr z Šebíkova, jenž prodal téhož roku dvůr ten (ovšem také tvrz) klášteru Plaskému. Po té přestal Šebíkov býti vladyckým seděním. Asi r. 1420 dostal se dvůr a ves v držení Hynka ze Švamberka, který jej zase r. 1430 klášteru postoupil.

  20.8. 2002
  Zaniklá ves Šebíkov byla původně majetkem pánů z Mašťova, z nichž se v l. 1175–1225 jako první připomíná Milhost. Jeho synové Petr a Jindřich museli postoupit Šebíkov plaskému opatu v r. 1250 jako náhradu za zpustošeni vsi Močidlice. Později jej opět získali, neboť Petr, jenž se psal v r. 1313 ze Šebíkova, prodal plaskému klášteru dvůr Šebíkov s tvrzí, jak uvádí A. Sedláček, za 54 hřivny stříbra. To je také jediná zpráva o tvrzi. V r. 1420 byl

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 9.1. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Kralovice